جاوید قدیمی

جاوید

بی تو

دنیاهم تموم میشه و و میگذره فقط ما دو تا می مونیم... چطور بدون تو از دنیا باید گذشت؟

ادامه مطلب

بار گناه

بار گناهی گر هست بسپار به خدایش توبه پذیر کرم بی حد و حسابش تو گوش به فرمان شو تا بار گناهت بزداید

ادامه مطلب

گل سرخ

فکر من همهمه ای دارد فکرم اینجا پیش آن دور دست هاست فکر من پر شده از دشت گل سرخ فکر من در اندیشه ی پرواز کبوترهاست

ادامه مطلب