جاوید قدیمی

روزنوشت

خطی بر سر فاصله ها

ای کاش قطره ای می بودم می چکیدم از سر شوق بر سر خاطره ها تازه می کردم یادها می کشیدم خطی بر سر فاصله ها

ادامه مطلب

بی تو

دنیاهم تموم میشه و و میگذره فقط ما دو تا می مونیم... چطور بدون تو از دنیا باید گذشت؟

ادامه مطلب

بار گناه

بار گناهی گر هست بسپار به خدایش توبه پذیر کرم بی حد و حسابش تو گوش به فرمان شو تا بار گناهت بزداید

ادامه مطلب