جاوید قدیمی

آب

جریان زندگی

زندگی جریان داره... مثل آب جاری اگه سفت جلوشو ببندی می گنده! پ.ن: هیچ وقت جلوی دوست داشتنمون رو نگیریم.

ادامه مطلب

عاشقانه نوشتن

عاشقانه برای تو نوشتن آنقدر سخت است که واژه ها هم در مقابل این همه نورانیت تو آب می شوند!

ادامه مطلب

جوانه عاشقی

بوی گام هایت را چشیدم و امروز سویت آمدم و کاش کاسه آبی بود پشت پایت می ریختم تا زودتر برگردی و در هنگامه ی کشتزار عاشقی من بودم و…

ادامه مطلب