جاوید قدیمی

آرام

ثانیه ها

ثانیه های در کنار تو بودن را دوست دارم ای کاش ثانیه ها در کنار تو آرام گیرند

ادامه مطلب