جاوید قدیمی

آرزو

آرزو دارم

آرزو دارم، ف ا ص ل ه نباشه بین تو و من تو باشی و یک دنیا عشق و سلامتی و امضای خدا پای تمام آرزو  های خوبت

ادامه مطلب

فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگوییم

بنام ایزد یکتا فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگوییم. برایتان تندرستی و نیکروزی در سال نو آرزو داریم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید…

ادامه مطلب