جاوید قدیمی

آسمان

زیر چتر آسمان

زیر چتر آسمان تنها می شود تو را دید و گریست ابر هم که نباشد سو سوی ستاره ها گواه دل تاریک من هست

ادامه مطلب
آسمانم خاکستری است

آسمانم خاکستری است

آسمانم خاکستری؛ رنگ روی دل من، بارانی است. گاهی غمگین، گاهی شادم زندگی دریچه ی به شائبه ی سختی است. من در این اوصاف من در این وادی من در…

ادامه مطلب