جاوید قدیمی

ابر

زیر چتر آسمان

زیر چتر آسمان تنها می شود تو را دید و گریست ابر هم که نباشد سو سوی ستاره ها گواه دل تاریک من هست

ادامه مطلب

لغزشگاه خیال

صدای قطرات آب می آید، از چشمه ای ابری که به حالم می گرید وا پس نهادم از این روزگار می خواهم پاهایم را استوار بر روی لغزشگاه خیال بردارم…

ادامه مطلب