جاوید قدیمی

احساس

رهایی نزدیک است

رهایی نزدیک است

روز ها از پی هم می گذرند و چه احساسی در چشمان غمگینم هست می دانم رهایی نزدیک است به امید آن روز

ادامه مطلب

تاریک خانه ی دنیا

من از بودنم نمی هراسم بلکه هراسم از نبودنم هست هراس برایم وحشت تعبیر می شود، حال آنکه ترس وجودی آن برایم بیشتر مورد احساس است. این زمان و این…

ادامه مطلب