جاوید قدیمی

ارباب

ای بارگه خوبی ها

خسته می شوم از این همه دل کندن دل دیدن و دیدن بی دینان چه کنم ای بارگه خوبی ها من از این اسارت تن بی زارم من غلام دیگران…

ادامه مطلب