جاوید قدیمی

امید

بیگاهی آزادی از آزادی

همه امیدم به سرایی خیالی می انجامد همه روح نیازم به حرمکده ی بی جانی می انجامد عمر من از پیله ی پروانه ی خاکستری آزاد است عمر من گر…

ادامه مطلب

بیــــــــــــ0ــــــــــســـــــــــ2ــــــــــــــت سال گذشت

سلام امروز روز تولدمه! بیــــــــــــ0ــــــــــســـــــــــ2ــــــــــــــت سال گذشت سال ها گذشت، اینک امروز سالگشت به دنیا آمدنم است. نمی دانم چرا اما هر چه خوب یا بد گذشت. ان شاء ا...…

ادامه مطلب
پرده ی خورشید

پرده ی خورشید

من نادانی ام را پس پرده ی عشق می نوازم من دست هایم را با تلألؤ خورشید می شویم من در اندک فضای دلم، امید به تو دارم من در…

ادامه مطلب