جاوید قدیمی

امیر المؤمنین

اذان عشـــــــق

صدای اذان می آید مرا بسوی خود می خواند «الله اکبر» شهادت می دهم، اغراق می کنم به رسالت به مفاهیم به قدرت مطلق به علم مطلق به مولایمان به…

ادامه مطلب