جاوید قدیمی

اول

سفری به مشهد

به یادم می آید آن روز هایی را که من اول ابتدایی می خواندم و برای اولین بار در عمرم بود که به سفر می رفتم، سفری معنوی که همچنان…

ادامه مطلب