جاوید قدیمی

تحمل

غم بی حد و حساب فاصله ها

حس غریبی ست که در اینجا، کنج دیوار اتاقم مات و مبهوت به فکر صدایی که در این نزدیکی ست می نگرم چه کنم از غم بی حد و حساب…

ادامه مطلب