جاوید قدیمی

ترانه

ترانه عاشقی

حالمان خوووب خووووب است، اگر در پس پرده ی دل لحظه ای حجاب ها را برکشیم و ترانه ی عاشقی بخوانیم.

ادامه مطلب

سحرگاهان

من غصه هایم را به او گویم * به او که همچون ترانه ی بهاری * * می خواند هر سحر گاهان * * * . . . مرا پیدا…

ادامه مطلب