جاوید قدیمی

تلاطم

وجود بی غبار آلود

یاد ایامی که در این خرمگه راز گذشت دل در تلاطم بیداد ها شکست انگار همین دیروز بامدادن بود که در اندیشه ی تو سوزی از آه وجودم یخ زد…

ادامه مطلب

رویای شب

من خیالاتم را به کسی خواهم گفت که به رویای شب نزدیک است این نهان کده ی عشقم را به کسی نخواهم گفت چون که او بیزار است دل در…

ادامه مطلب