جاوید قدیمی

تنهایی

یاد یاران

روایتی از جان دل بر پیکر جانان دل راوی کجایی، راویی کجایی تنهای تنها در این شلوغ سکوت نشسته ام دل خوش به نامی دل خوش به یادی گم کرده…

ادامه مطلب

خواب

خوابم نمی بردوقتی ستاره ها دیدن روی مرا ندارند اه و اندوه هم بستره این شبهای تنهایی من شده اند

ادامه مطلب

غوغای وجود

روزگار بس غریبی ست در این غربت گاه تنهایی هیچ می شوم اگر تو را نبینم! غوغای وجودیم با تو آرامش می یابد

ادامه مطلب