جاوید قدیمی

تو

سلام به روی باران

سلام به روی باران به عشق همیشه خندان به گلواژاه های لبخند به طراوت شبنم به روی ماه تو به خال ابروی تو به یاد لحظه های تو دلم به…

ادامه مطلب

محمل عشق

من نظر کرده دل عاشق و معشوق تو چه کنم باز اگر واژه هایم پس و پیشند هنوز بارگه عشق من هنوز نو بنیاد است هنوز دست توانای تو می…

ادامه مطلب

نوای دل انگیز تو

بیا که دلم مهربانیت را میخواهد صدای دل انگیز محبتت را میخواهد بیا که دلم با دلت خو کرده نسیم دل انگیز بهار با یاد تو وزیدن گرفته (بیشتر…)

ادامه مطلب