جاوید قدیمی

جاده

جاده ی متناهی هستی

شب از این ره به سلام سحرانگیز خیال، توأمان با وهم احدیت خواهد رسید. این هیاهویی گوشه و کنار همه از هلهله ی بی تاب گمان ساطع می شوند. چه…

ادامه مطلب