جاوید قدیمی

جریان

جریان

شهرها را به سرای سپید گل های سبز جویبار می سپارم تا در این رودخانه ی بی تاب زمان تنها جریان را ببینند و نه زیر آبی رفتن رودخانه از…

ادامه مطلب