جاوید قدیمی

جوانه

جوانه عاشقی

بوی گام هایت را چشیدم و امروز سویت آمدم و کاش کاسه آبی بود پشت پایت می ریختم تا زودتر برگردی و در هنگامه ی کشتزار عاشقی من بودم و…

ادامه مطلب