جاوید قدیمی

جیک جیک

توضیحاتی پیرامون نام شبکه اجتماعی جیک

توییتر یا جیک مسأله این است

توضیحاتی پیرامون نام شبکه اجتماعی جیک: اگر شما در دیکشنرهای زبان انگلیسی به فارسی کلمه ی twitter را جستجو نمایید با معنی "چهچه" روبرو خواهید شد. اما خود چهچه به چه…

ادامه مطلب