جاوید قدیمی

حسرت

قلب آتشین من

مرگ بر این زندگی، ننگ بر این بیچارگی اهرمن در من نفوذ کرده، او بر من اثر کرده! خدایا مرا نجات بده زین منجلاب ظلمانی …! اندیشه هایم زنگ زده…

ادامه مطلب