جاوید قدیمی

خبر

خبری در راه است

خبری در راه است

خبری در راه است / چشم ها سهل است، روح ها را باید شست از صمیم قلب باید نگریست / در رودخانه ی عشق رنگ دریا آبی نیست سرخ سرخ…

ادامه مطلب