جاوید قدیمی

خدایا

خویش تویی

فاصله مرگ و زندگی یک دم است فاصله عشق و خون هیچ و هیچ فاصله بین من و من یک جهان پر شده ام از دلمشغولی بی حاصل این جهان…

ادامه مطلب

ره دوست

ما در ره دوست کشته شدیم حال آنکه خودش گفت بلکه زندتر شدید باری اگر از لطف تو لبریز شوم یا نشوم آهی نیست ... از اوییم و به او…

ادامه مطلب

ناااااالان از خود

امروز از پشت ویترین مغازه کتاب هایتان را دور دور می زدم چه ماند از تو ای فروغ؛ از تو چه فریدون تو چی نیما و اما تو ... هان…

ادامه مطلب