جاوید قدیمی

خود

دل کندن از خود

دنیا دنیای پر از ظلم داره میشه؛ هر دمم بیشتر و بیشتر تر دل کندن از خود اولین مقدمه شروعه، آستانه حرکت هر کس از اسب خود برتر بینی پایین…

ادامه مطلب

التهاب فاصله ها

خاصیت رنگ خود را باخته است در پی التهاب فاصله ها

ادامه مطلب

پیله صبر

قایم شده ام از این همه هیاهو اسمش را هر چه بنامی من خودم، پیله صبر نامیده ام پیله ام سخت رنگ سیاه به تن دارد اما می دانم بال…

ادامه مطلب