جاوید قدیمی

خیال

خیال من

در امتداد خیالات من | دُور چرخ و فلک ثانیه ها | چه غبار آلود است | مَهتاب خیال من

ادامه مطلب

رویای شب

من خیالاتم را به کسی خواهم گفت که به رویای شب نزدیک است این نهان کده ی عشقم را به کسی نخواهم گفت چون که او بیزار است دل در…

ادامه مطلب

سکوت بی غبار سنگ

جنبش آب و خیال را همه را می جویم کز سکوت بی غبار سنگ می خروشم تا که بادی بیاید و دل ما را هم بی غبار کند

ادامه مطلب