جاوید قدیمی

دلتنگ

زیر چتر آسمان

زیر چتر آسمان تنها می شود تو را دید و گریست ابر هم که نباشد سو سوی ستاره ها گواه دل تاریک من هست

ادامه مطلب

پریشان بازی کودکانه

و چه غافلیم ما عمری دراز به پریشان بازی کودکانه گذراندیم حیف و صد افسوس که دلمان در پی هیاهوی زمانه گم شد

ادامه مطلب

وجود بی غبار آلود

یاد ایامی که در این خرمگه راز گذشت دل در تلاطم بیداد ها شکست انگار همین دیروز بامدادن بود که در اندیشه ی تو سوزی از آه وجودم یخ زد…

ادامه مطلب