جاوید قدیمی

دلت

تمام شده ام

تمام شده ام با زخمی بر روی شانه ام با زخمی بر روی دلت حالا توی آینه هم، آنگونه که می خواهی نیستم تمام شده ام از این همه غربت…

ادامه مطلب