جاوید قدیمی

دوست

جریان زندگی

زندگی جریان داره... مثل آب جاری اگه سفت جلوشو ببندی می گنده! پ.ن: هیچ وقت جلوی دوست داشتنمون رو نگیریم.

ادامه مطلب

ره دوست

ما در ره دوست کشته شدیم حال آنکه خودش گفت بلکه زندتر شدید باری اگر از لطف تو لبریز شوم یا نشوم آهی نیست ... از اوییم و به او…

ادامه مطلب

هوا ابری که می شود

هوا ابری که می شود پنجره ی اتاقم نقره ای می شود آن را هم دوست دارم نمی خواهم هوا آلوده شود آخر پنجره ام مدال برنز می گیرد!

ادامه مطلب