جاوید قدیمی

راویی

یاد یاران

روایتی از جان دل بر پیکر جانان دل راوی کجایی، راویی کجایی تنهای تنها در این شلوغ سکوت نشسته ام دل خوش به نامی دل خوش به یادی گم کرده…

ادامه مطلب