جاوید قدیمی

رنگ

خبری در راه است

خبری در راه است

خبری در راه است / چشم ها سهل است، روح ها را باید شست از صمیم قلب باید نگریست / در رودخانه ی عشق رنگ دریا آبی نیست سرخ سرخ…

ادامه مطلب

التهاب فاصله ها

خاصیت رنگ خود را باخته است در پی التهاب فاصله ها

ادامه مطلب

پیله صبر

قایم شده ام از این همه هیاهو اسمش را هر چه بنامی من خودم، پیله صبر نامیده ام پیله ام سخت رنگ سیاه به تن دارد اما می دانم بال…

ادامه مطلب