جاوید قدیمی

روزگار

غوغای وجود

روزگار بس غریبی ست در این غربت گاه تنهایی هیچ می شوم اگر تو را نبینم! غوغای وجودیم با تو آرامش می یابد

ادامه مطلب

عید می آید و …

عید می آید و این همه همهمه راز های درونم را نمی توان به تو بگویم چه سرایم وقتی که تو نیستی (بیشتر…)

ادامه مطلب

سلام روزگار

سلام روزگار و آهی عشق ادرکنی!

ادامه مطلب