جاوید قدیمی

زمستان

شایدهایم من را دوست دارند

شایدهایم من را دوست دارند

روزگارا واژه هایم بی تو خوب می شد، بی تو خوب می شد اگر نبودی روزگار! روزگارم بس سخت می گذرد، در این هیاهوی زمستان … آری می دانم اکنون…

ادامه مطلب