جاوید قدیمی

زمین

آقا بیا

زمین خیس شده است از نم اشک های روزانه ما آقا بیا و مرحم چشم های به انتظار نشسته مان شو بیا و سکوت ابرهای بهم فشرده انتظار را بشکن…

ادامه مطلب

تلألوی پشیمانی

کلماتم بر روی زمین می ریزند می نگرم به کاشی های کف اتاق و چه تلألوی ! می دانم واپسین لحظات است روحم مرا به شرمی از آه فرا می…

ادامه مطلب