جاوید قدیمی

سال نو94

سال نو مبارک

سال نو مبارک

سال نو و آغاز همراه شدن همراه شدن با طبیعت، شکفتن و غنچه زدن رویش و نو شدن زنگار روزگار کهن رو ریختن و یک دنیا احساس شدن پر شدن…

ادامه مطلب