جاوید قدیمی

سایت

اطلاعیه شبکه اجتماعی جیک

اطلاعیه مهم شبکه اجتماعی جیک

سلام روزها از پی هم می گذرند و اینک در آستانه تولدی دوباره نشسته ایم تا با هم دیگر دو سال خاطرات خود را مرور کنیم و برای بهتر شدن…

ادامه مطلب
توضیحاتی پیرامون نام شبکه اجتماعی جیک

توییتر یا جیک مسأله این است

توضیحاتی پیرامون نام شبکه اجتماعی جیک: اگر شما در دیکشنرهای زبان انگلیسی به فارسی کلمه ی twitter را جستجو نمایید با معنی "چهچه" روبرو خواهید شد. اما خود چهچه به چه…

ادامه مطلب