جاوید قدیمی

سرد

همپای تو

گوش کن انگار همین دیروز بود... من بودم و یک جعبه ذرات دلم برای تو و چه لبخندی زدی با برق سلامتیت درخت زندگیم را در آن آدینه سرد، سرسبز…

ادامه مطلب

چون به او پیوسته شدیم، یک به یک خواهیم رسید

هوا به سردی می گراید؛ اما دل های ما باید از گرمی روشنایی بخش ِ چون او متبلور شود. خود را به او که هر چیز و هر آنچه که…

ادامه مطلب

صندوق اعمال

زندگیم را درون پاکتی می گذارم غریبانه آنرا درون صندوق اعمالم می اندازم می روم تا آن سر خیابان در  آن شب سرد یلدامون منو خاموش می کرد اندوه سوزناک…

ادامه مطلب