جاوید قدیمی

سیراب

ای ماه من

ای ماه من ماه دل من جزر و مد دل من هستی زمن داده ای بیا و بار دیگر وجودم را از بودنت سیراب کن!

ادامه مطلب

یک جرعه محبت

یک جرعه محبت را می توان در دفتر عشق نوشت اما سیراب کردن معشوق راهی بس طولانی دارد...

ادامه مطلب

جرعه ای از عشق

در دیدن جمال روی تو مشتاق نگاهم مشتاق نگاه روح نیازم از بحر وجودت جرعه ای از عشق بده سیراب کن جــــــانم را

ادامه مطلب