جاوید قدیمی

شب

خواب

خوابم نمی بردوقتی ستاره ها دیدن روی مرا ندارند اه و اندوه هم بستره این شبهای تنهایی من شده اند

ادامه مطلب

رویای شب

من خیالاتم را به کسی خواهم گفت که به رویای شب نزدیک است این نهان کده ی عشقم را به کسی نخواهم گفت چون که او بیزار است دل در…

ادامه مطلب

جاده ی متناهی هستی

شب از این ره به سلام سحرانگیز خیال، توأمان با وهم احدیت خواهد رسید. این هیاهویی گوشه و کنار همه از هلهله ی بی تاب گمان ساطع می شوند. چه…

ادامه مطلب