جاوید قدیمی

ظلمت

کرانه ی سکوت

من در این کرانه بی انتهای ظلمت تو را چگونه از درون وحشت سکوت فریاد بزنم من چگونه تو را بخوانم تا مرا نجات دهی من تو را نمی بینم…

ادامه مطلب

سحرگاهان

من غصه هایم را به او گویم * به او که همچون ترانه ی بهاری * * می خواند هر سحر گاهان * * * . . . مرا پیدا…

ادامه مطلب