جاوید قدیمی

عاشقانه

نوای دل انگیز تو

بیا که دلم مهربانیت را میخواهد صدای دل انگیز محبتت را میخواهد بیا که دلم با دلت خو کرده نسیم دل انگیز بهار با یاد تو وزیدن گرفته (بیشتر…)

ادامه مطلب

عاشقانه نوشتن

عاشقانه برای تو نوشتن آنقدر سخت است که واژه ها هم در مقابل این همه نورانیت تو آب می شوند!

ادامه مطلب

بهای عاشقی

نمی دانستم که بهای عاشقی این قدر سخت است گاه بی تاب روزهای عاشقانه ام می شوم گاه بی تاب حرف هایم می شوم اینک اما بی تاب سرآغاز جدیدم…

ادامه مطلب