جاوید قدیمی

عالم

تولد

گاهی تولد نشانه اینست که مرور کنی مرور کنی گذشته ات را و خاطراتت را سیر کنی در عالم رویای کودکانه ات که چگونه گذشت و چه ها باقی ماند…

ادامه مطلب

گفتم که بگویم …

گفتم که بگویم … گر عاشقی سخت است گر بی وفایی راحت است بدان که اینجا اهل دل زیاد است بدان که اینجا آن جا نیست بدان که اینجا داننده…

ادامه مطلب

همه عالم به کنار

همـــــه هســـــــــتی ام، ز تو نا پیداست همه عالم به کنارند و تو کناری دیگر وانگهی آنان بگویند تو نیستی من بگویم، هستی کلمات ذهنم، توصیف وجودت را ندارند من…

ادامه مطلب