جاوید قدیمی

غمگین

رهایی نزدیک است

رهایی نزدیک است

روز ها از پی هم می گذرند و چه احساسی در چشمان غمگینم هست می دانم رهایی نزدیک است به امید آن روز

ادامه مطلب

دیار مه آلود

من از روزگارم بس غمگینم من از این دیار مه آلود سخت اندوه ناکم گرچه من هستم زین اوصاف ولی در دلم اندوه جان فزایی دارم من بودنم را زین…

ادامه مطلب
آسمانم خاکستری است

آسمانم خاکستری است

آسمانم خاکستری؛ رنگ روی دل من، بارانی است. گاهی غمگین، گاهی شادم زندگی دریچه ی به شائبه ی سختی است. من در این اوصاف من در این وادی من در…

ادامه مطلب