جاوید قدیمی

فضایی سالم

شعار: فرصتی برای باهم بودن

سلام ایده ی شبکه اجتماعی جیک؛ ایده ی جدیدی نبود! اما فراهم نمودن فضایی سالم و جمعی دوستانه در شبکه اجتماعی جیک نه در حرف بلکه در عمل هدفی نو…

ادامه مطلب