جاوید قدیمی

لایک دیدگاه

سایت جیک

نصب افزونه تایید ایمیل و لایک دیدگاه

با سلام در راستای توسعه وب سایت جیک، افزونه تایید ایمیل برای تایید حساب کاربری اعضای سایت به همراه افزونه لایک دیدگاه ها قرار داده شد.

ادامه مطلب