جاوید قدیمی

لبخند

همپای تو

گوش کن انگار همین دیروز بود... من بودم و یک جعبه ذرات دلم برای تو و چه لبخندی زدی با برق سلامتیت درخت زندگیم را در آن آدینه سرد، سرسبز…

ادامه مطلب

تنگنای کوچه ام

بغض می کنم وقتی می بینم عده ای بی مهابا چه راحت از پس قول هایشان می گذرند. تنگنای کوچه ام، تنگ تر می شود وقتی می بینم باز بر…

ادامه مطلب