جاوید قدیمی

لحظه

تولد

گاهی تولد نشانه اینست که مرور کنی مرور کنی گذشته ات را و خاطراتت را سیر کنی در عالم رویای کودکانه ات که چگونه گذشت و چه ها باقی ماند…

ادامه مطلب

نوای دل انگیز تو

بیا که دلم مهربانیت را میخواهد صدای دل انگیز محبتت را میخواهد بیا که دلم با دلت خو کرده نسیم دل انگیز بهار با یاد تو وزیدن گرفته (بیشتر…)

ادامه مطلب

ترانه عاشقی

حالمان خوووب خووووب است، اگر در پس پرده ی دل لحظه ای حجاب ها را برکشیم و ترانه ی عاشقی بخوانیم.

ادامه مطلب