جاوید قدیمی

محض

هوای دیدن تو

هر چه گویم کذب محض است اگر از دیدن تو بیزارم گاه گاهی به هوای لب خندان تو می گریم (بیشتر…)

ادامه مطلب