جاوید قدیمی

مسجد

وضوی عشق

گفتند که عاشقی بس سخت است در غم فراق یار با گریه وضوی عشق گرفتم لبریز اشک انتظارم آقا کی می آیی؟ - مسجد جمکران

ادامه مطلب