جاوید قدیمی

من

ای ماه من

ای ماه من ماه دل من جزر و مد دل من هستی زمن داده ای بیا و بار دیگر وجودم را از بودنت سیراب کن!

ادامه مطلب

خویش تویی

فاصله مرگ و زندگی یک دم است فاصله عشق و خون هیچ و هیچ فاصله بین من و من یک جهان پر شده ام از دلمشغولی بی حاصل این جهان…

ادامه مطلب

آرزو دارم

آرزو دارم، ف ا ص ل ه نباشه بین تو و من تو باشی و یک دنیا عشق و سلامتی و امضای خدا پای تمام آرزو  های خوبت

ادامه مطلب